Конкурентна розвідка

Середовище ринку товарів і послуг зобов’язує його учасників знати все не лише про свою компанію, а й орієнтуватися в тенденціях розвитку конкурентів. Щоб мати змогу швидко реагувати на зміни в цьому середовищі, перш за все, треба знати сильні та слабкі сторони свого бізнесу, його можливості та потенційні загрози. Проте щоб вдало прогнозувати зміну ситуації на ринку, варто передбачати слабкі сторони конкурентів, виявляти нових або потенційних конкурентів та перевіряти надійність ділових партнерів. Забезпеченням цих даних займаються професіонали з конкурентної розвідки.

Методи конкурентної розвідки та промисловий шпіонаж: в чому різниця

Часто здається, що немає відмінності між цими поняттями, проте насправді різниця досить суттєва. Перш за все йдеться про різні методи. Конкурентна розвідка – це постійний і послідовний процес збору, аналізу і структурування інформації, яка є корисною для компанії. Задача такого методу збору даних у виявленні ризиків і можливостей, з подальшим використанням цієї інформації задля швидкого внесення змін і коригування ситуації. Промисловий шпіонаж – це спосіб збору інформації, який передбачає використання нелегальних методів отримання, використання і розповсюдження даних. Інформація, здобута промисловим шпіонажем шляхом підкупу, шантажу та іншими недобросовісними способами, зазвичай є комерційною таємницею. Конкурентне розслідування використовує всі можливі відкриті джерела, не порушуючи законодавство, тоді як шпіонаж своїми методами виходить за рамки правого поля.

Для чого потрібна конкурентна розвідка

Аналіз даних про внутрішнє і зовнішнє середовище бізнесу дозволяє передбачити зміни всередині компанії та ситуацію на ринку конкурентів і прийняти відповідні рішення щодо управління ризиками та впровадження змін. Врахування цієї інформації та вчасне реагування лежить в основі ефективного стратегічного планування.

Конкурентна розвідка необхідна для кожного бізнесу, адже допомагає:

  • Оцінювати потенційні ризики і сприятливі можливості при інвестиціях в нові технології, продукти або послуги;
  • Прогнозувати фінансові показники та здійснювати аналіз людських та матеріальних ресурсів у галузі;
  • Оцінювати рівні продажів, включаючи експорт та імпорт у галузі замовника;
  • Передбачати маркетингові кампанії конкурентів і обирати тактику, спрямовану на випередження конкурентів і задоволення майбутніх запитів споживачів;
  • Використовувати позитивний досвід інших компаній;
  • Коригувати сприйняття і ставлення споживачів до вашого бренду чи компанії.

Стратегічна конкурентна розвідка призначена для клієнтів, які цінують безпеку, пов’язану з розвитком діяльності на нових ринках, на території країни та поза її межами. Ми здійснюємо дослідження, в результаті якого складаємо детальний звіт про сферу ділового середовища, ризики та сильні сторони замовника. Також ми надаємо необхідні дані для попередньої оцінки успішності запланованого розширення, зміни менеджменту компанії чи маркетингової стратегії. Інформація, яку ми отримуємо, допомагає нашим клієнтам виправити початкові цілі бізнесу та адаптуватися до ринкових умов та норм.

Конкурентна розвідка в інтернеті – сучасний спосіб збору і аналізу інформації

Конкурентне розслідування вимагає досвіду в ділових операціях, спостереженні, обліку та фінансах, інформаційних технологіях і людських ресурсах, а також судового та аудиторського досвіду. Обираючи компанію, яка слідує цим вимогам, ви можете бути впевнені в комплексності дослідження та актуальності результатів. Ми зібрали експертів з досвідом у сфері конкурентоспроможної розвідки, які спеціалізуються на дослідженнях, безпеці та консалтингових рішеннях для корпоративних клієнтів.

Ціни

Конкурентна розвідка ціна договірна